W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

» ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIA

Zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu Internetowego Klient może.

§ 5. [PROCEDURA / PROCES ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY]

1. Wszelkie umieszczone na stronie Sklepu informacje o Towarze lub Usłudze (w szczególności dane / parametry techniczne, opisy, ceny, zdjęcia) stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe (o ile opis towaru nie informuje o fakcje sprzedaży towaru używanego typu np. Demobil), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Ponadto Usługi proponowane na stronie Sklepu dotyczą konkretnego przykładu i parametrów, które były brane przy wycenie danej Usługi. Wszelkie dane są podane a kalkulacje cenowe są ustalane indywidualnie dla każdego przypadku innego niż podany na stronie.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej / adresu e-mail, który będzie służył do komunikacji Klient > Sprzedawca > Klient. Składanie Zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest możliwe przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. W przypadku instytucji istnieje możliwość przesłania oryginału zamówienia (podbitego i podpisanego przez upoważnione do składania zamówień osoby) za pomocą tradycyjnej poczty.

5. Formy składania Zamówień:

-- Bez Rejestracji za pomocą Formularza Zamówienia przesłanego wiadomością mailową;

-- Bez Rejestracji za pomocą Formularza Zamówienia przesłanego pocztą tradycyjną;

-- Poprzez Konto Klienta wykorzystując wcześniej wprowadzone dane oraz infrastrukturę Sklepu Internetowego;

6. Złożenie Zamówienia jest rozpatrywane do dalszego procesu Sprzedaży (prawidłowej kalkulacji, wyceny) jedynie w przypadku podania niezbędnych danych. Jeżeli będzie brakowało wrażliwych danych to Sprzedawca poprosi Klienta o uzupełnienie ich w celu umożliwienia dokonania właściwej kalkulacji cenowej oraz podania realnej daty wykonania Usługi / dostarczenia Towaru.:

-- Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie (osoba kontaktowa);

-- mailowy oraz numer telefonu do kontaktu ze Sprzedawcą / Kurierem;

-- miejsce zamieszkania / dostarczenia Towaru / wykonania Usługi;

-- rodzaj, typ, ilość Towaru / Usługi;

-- forma dostawy;

-- forma płatności;

-- poszczególne ceny / wszelkie koszty oraz wartość całkowita Zamówienia wraz z podatkiem VAT;

7. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:

-- wypełnić wszelkie wymagane pola w Formularzu Zamówienia;

-- postępować zgodnie z z treścią wyświetlanych komunikatów oraz informacji na stornie;

8. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany przez Klienta poprzez dodawanie ich do koszyka:

-- podając wymagane dane celem prawidłowej identyfikacji produktu oraz kalkulacji ceny;

-- podając zmienne bez których nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie dostawy Towaru / Usługi (dane nieumieszczone / nieuwzględnione na stronie Sklepu) w polu UWAGI;

-- akceptację Regulaminu;

-- wybór formy transportu i akceptację kosztów;

-- akceptację proponowanego terminu dostawy Towaru / wykonania Usługi;

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży.

10. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Po sprawdzeniu wszystkich istotnych danych w złożonym Zamówieniu Sprzedawca:

-- potwierdza te dane i tym samym złożenie przez Klienta prawidłowego Zamówienia. Stanowi to jednocześnie oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 9 tego Regulaminu i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

-- lub jeżeli zachodzi taka potrzeba nanosi poprawki, które wpływają na wartość lub czas realizacji (inne wrażliwe parametry dotyczące). Następnie przesyła taką wiadomość do Klienta, który po jej otrzymaniu jeżeli akceptuje nowe warunki przesyła swoją akceptację do Sprzedawcy. Dalsze kroki są takie same już jak w podpunkcie wyżej czyli dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. Sprzedawca przykłada jak największą uwagę aby podane na stronie Sklepu Internetowego dane, opisy, ceny, terminy i inne wrażliwe dane były jak najbardziej aktualne i odpowiadały danemu Towarowi lub Usłudze. Jednak biorąc pod uwagę celowe działanie osób trzecich, awarię systemów teleinformatycznych i inne niezależne czynniki nie jest wstanie w 100% zagwarantować na dany moment działania Sklepu Internetowego bez błędów. Dlatego też wszelkie zauważone niezgodności będą usuwane na bieżąco aby ograniczyć ewentualność złożenia przez Klienta złego zamówienia.

13. Każdorazowo Klient otrzymuje informację zwrotną w postaci potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w formie wiadomości elektronicznej na podany przez niego adres mailowy wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem wymienionych w Regulaminie form (pkt. 5) przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

-- dokładny opis przedmiotu zamówienia (Towar, Usługa);

-- jednostkowej ceny towaru, łącznej ceny zamówionych Towarów lub Usług wraz z podatkami;

-- kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych o ile występują;

-- sposobu kontaktu ze Sprzedawcą; wybranej formy i terminu płatności;

-- wybranego sposobu dostawy;

-- zakładanego terminu dostawy;

-- danych kontaktowych Klienta;

-- danych do faktury VAT;

-- Regulaminu;

-- pouczenia o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem;

14. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą odesłania przez Klienta odpowiedzi / akceptacji potwierdzenia ze strony Sprzedawcy złożonego prawidłowego Zamówienia (pkt. 10 i 11). Tym samym Klient akceptuje teść przesłanego Zamówienia, wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje Regulamin i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

15. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży ze strony Sprzedawcy jest przesłanie drogą elektroniczną lub inną ustaloną z Klientem dokumentu sprzedaży, który jest zgodny z regulaminem i napisany w języku polskim.

 

WZÓR FORMULARZA ZAMÓWIENIA TOWARU

Aby pobrać dokument (obrazek) kliknij prawym przyciskiem myszki na nim i wybierz komendę zawierającą zwrot "Zapisz Obraz".

FORMULARZ ZAMÓWIENIA TOWARU

 

MjE5YjA3