W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

» REKLAMACJA
REKLAMACJA

Informacja o procesie REKLAMACJI wg. REGULAMINU Gear4Gov.pl

§ 9. [REKLAMACJA TOWARU / RĘKOJMIA]

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Gear4Gov.pl Tomasz Pawełko, ul. Sarbinowska 7/9, 54-320 Wrocław, [email protected]

3. Aby Sprzedawca mógł rozpatrzyć reklamację Klient powinien przesłać lub dostarczyć kompletny i czysty Towar (na adres podany powyżej w pkt.2 ) wraz z dowodem zakupu.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni.

5. Jeżeli przesłany reklamowany Towar posiada braki lub jest niekompletny Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia Reklamacji w niezbędnym terminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Klienta.

6. Klient przesyła Towar na własny koszt. Po uwzględnieniu Reklamacji i usunięciu Wady Sprzedawca odsyła na swój koszt Towar do Klienta.

§ 10. [REKLAMACJA TOWARU / W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy Reklamację w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamację należy zgłaszać pisemnie na adres: Gear4Gov.pl Tomasz Pawełko, ul. Sarbinowska 7/9, 54-320 Wrocław lub drogą mailową na adres: [email protected] lub za pomocą dostępnego na Koncie Klienta Formularza Kontaktowego.

2. W Reklamacji powinny znaleźć się niezbędne dane: Imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni. 4. W przypadku braków w Reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym terminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Klienta.

§ 11. [REKLAMACJA TOWARU / GWARANCJA]

1. Towary mogą posiadać Gwarancję: Producenta, Sprzedawcy, Importera.

2. Towary objęte Gwarancją posiadają informację dotyczącą jej istnienia i treść oraz czasu na jaki zostaje udzielona przy opisie danego Towaru lub odpowiedniej zakładce Sklepu Internetowego.

3. Wszelkie naprawy reklamacyjne wykonujemy bezpośrednio u Producenta lub Importera. Zgodnie z ninejszym Regulaminem rozpatrujemy każdą reklamację jak najszybciej jest to możliwe ale nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia kompletnego Towaru wraz potwerdzeniem / dowodem zakupu oraz opisem występującej wady. O czasie oraz dalszych krokach Reklamacji Klient jest informowany niezwłocznie jak sprzedawca otrzyma niezbędne informacje i potwierdzenie od Gwaranta. Sprzedawca będzie starał się maksymalnie skrócić czas zwrou naprawionego produktu do Klienta, jednak głównym czynnikiem determinującym szybkość reakcji jest fizyczna możliwość dokonania naprawy u Gwaranta.

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Aby pobrać dokument (obrazek) kliknij prawym przyciskiem myszki na nim i wybierz komendę zawierającą zwrot "Zapisz Obraz".

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

MTI0Z