W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

BESTSELLERY

nasza cena 309,00 zł
nasza cena                       
nasza cena                       

» REGULAMIN
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GEAR4GOV.PL

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z Gear4Gov.pl, serwisu należącego do firmy Gear4Gov.pl Tomasz Pawełko prowadzonej przez Tomasza Pawełko z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sarbinowskiej 7/9, 54-320, Polska, NIP: 592-196-56-63, REGON: 020073555.

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Regulamin precyzuje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Gear4Gov.pl przez Gear4Gov.pl Tomasz Pawełko, ul. Sarbinowska 7/9, 54-320 Wrocław

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym odbywa się drogą mailową pod adresem: [email protected]

3. Sklep Internetowy jest aktywny / dostępny 24 h przez 7 dni w tygodniu;

4. Godziny pracy obsługi sklepu / Sprzedawcy określa niniejszy Regulamin; Użytkownik serwisu / sklepu internetowego / e-sklepu ma dostęp do Regulaminu cały czas. Może go odtworzyć lub pobrać w celu późniejszego odtworzenia ponieważ nieprzerwanie jest on udostępniony na stronie gear4gov.pl Jeżeli jednak z różnych powodów czy też problemów technicznych w danym momencie nie będzie to możliwe (co uniemożliwi pobranie, odtworzenie Regulaminu) można zgłosić się drogą mailową na wskazany powyżej adres celem otrzymania Regulaminu w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim.

5. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

§ 2. [DEFINICJE]

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

3. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj (typ, wersję itp. parametry wyróżniające) i liczbę Towaru;

7. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis i zdjęcie jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów. Towar może posiadać cenę lub wymagać od Klienta złożenia zapytania o cenę. Towarem jest zarówno fizyczna rzecz jak i usługa np. Szkolenie, Trening itp.;

8. Sklep Internetowy (Sklep, e-sklep) – strony internetowe, dzięki użyciu których Klient może w szczególności składać Zamówienia na Towar;

9. Klient – firma, osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

10. Sprzedawca – Tomasz Pawełko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gear4Gov.pl Tomasz Pawełko we Wrocławiu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Sarbinowska 7/9, 54-320, Polska, NIP: 592-196-56-63, REGON: 020073555;

11. Regulamin – niniejszy dokument;

12. Rejestracja – jednorazowa czynność, której celem jest utworzenie przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;

13. Konto – część Sklepu Internetowego (dostęp bezpośredni do części zarezerwowanej tylko dla zarejestrowanych użytkowników) przydzielona danemu Klientowi, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

14. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) gdzie dzień pracy zaczyna się o godz.9:00 a kończy o godz. 17:00;

 

§ 3. [OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO]

1. Warunkiem koniecznym do spełnienia ze strony Klienta (aby mógł prawidłowo korzystać ze Sklepu internetowego) jest aby prawidłowo zabezpieczył swój system teleinformatyczny w zakresie minimalnych wymogów technicznych:

-- komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie z dostępem do internetu;

-- aktywny adres mailowy i dostęp do poczty elektronicznej;

-- zainstalowane przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach w dniu Korzystania ze Sklepu Internetowego (na dzień 15.02.2016r. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 44 lub nowszej, Chrome w wersji 48 lub nowszej).

-- Włączenia w przeglądarce internetowej skryptów Javascript oraz plików Cookies.

-- Zaleca się posiadanie najnowszych wersji oprogramowania z zainstalowanymi wszystkimi aktualizacjami oraz posiadanie programu anywirusowego, zapory ogniowej oraz oprogramowania antyszpiegowskiego.

Utrzymywanie sprzętu teleinformatycznego w prawidłowym stanie technicznym umożliwi zminimalizować zagrożenie przejęcia wrażliwych danych przez osoby nieuprawnione. Klient powinien dążyć do tego stanu ze względu na swoje bezpieczeństwo.

2. Wszelkie czynności Klienta prowadzące do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie Sklepu Internetowego należy rozumieć jako tzw. Korzystanie ze Sklepu.

3. Klient jest w szczególności zobowiązany do:

-- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania przez użyte przez niego urządzenia lub oprogramowanie;

-- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla Sprzedawcy lub innych Klientów;

-- nieprzekazywania i niedostarczania zabronionych przepisami prawa treści tj. np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

-- korzystania z wszelkich treści umieszczonych na stornie Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego osobistego użytku;

-- niepodejmowania jakikolwiek działań noszących znamiona tzw. SPAMU (umieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej);

-- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. [USŁUGI]

1. Sprzedawca w ramach / za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia Klientom (24h na dobę przez 7 dni w tygodniu) korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

-- zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego poprzez przeglądanie zamieszczonych w nim informacji;

-- założenia i prowadzenia w Sklepie Internetowym Konta;

-- złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pomocą interaktywnego Formularza;

-- otrzymywania cyklicznych wiadomości dotyczących oferty produktowej czy tez szkoleniowej (usługowej) zwanej dalej Newsletterem;

-- komunikacji ze Sprzedawcą za pomocą interaktywnego Formularza;

-- wymiany opinii o produktach poprzez możliwość umieszczania Komentarzy o Towarach czy też Usługach w Sklepie;

-- zbierania punktów w Programie Lojalnościowym;

2. Umowa / Umowy:

-- o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;

-- o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”;

-- o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;

-- o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z bazy mailowej Newslettera lub wypisania się za pomocą odznaczenia odpowiedniego pola w ustawieniach swojego Konta;

-- o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę;

-- o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę;

3. Konto w Sklepie jest aktywowane / tworzone podczas procesu Rejestracji, który następuje po akceptacji Regulaminu oraz prawidłowym wypisaniu wszystkich potrzebnych danych osobowych na (udostępnionym na jednej ze stron Sklepu) Formularzu Rejestracyjnym.

4. Newsletter jest formą komunikacji Sprzedawcy z Klientem gdzie jest przesyłana zamówiona informacja handlowa na podany podczas procesu Rejestracji adres mailowy. W każdym momencie Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera odznaczając stosowne pole w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając stosownego maila z prośbą o wyłączenie Usługi na adres podany do komunikacji ze Sprzedawcą.

5. Klient może umieszczań na stronie Sklepu Internetowego (w miejscach do tego celu przystosowanych) swoje subiektywne uwagi czy opinie dotyczące towaru, usługi czy też przebiegu transakcji. Muszą być one pisane w zrozumiałym i niewulgarnym języku z zachowaniem obowiązujących norm obyczajowych i bez naruszenia dobrego imienia innych osób (nie mogą zawierać treści bezprawnych, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji). W celu dokonania takiego wpisu Klient musi dokonać Rejestracji w Sklepie Internetowym (usługa dostępna tylko dla zarejestrowanych Klientów). Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. W momencie zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

6. Program Lojalnościowy umożliwia zbieranie punktów poprzez dokonywanie zakupów towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zasady zbierania Punktów oraz ich wymiany na Upusty lub Gifty będą opisane w stosownym załączniku do Regulaminu. Program Lojalnościowy będzie obejmował wszystkich Klientów, którzy od dnia uruchomienia Sklepu Internetowego dokonali Rejestracji i Zakupów w Sklepie. Po spełnieniu odpowiednich wymogów technicznych zostanie uruchomiona infrastruktura Programu Lojalnościowego, o tym fakcie zostaną poinformowani wszyscy Klienci. Zbieranie Punktów będzie odbywało się wg Specjalnego algorytmu po:

-- Dokonaniu zakupu w Sklepie Internetowym Towaru;

-- Dokonaniu zakupu w Sklepie Internetowym (lub innym wskazanym Sklepie / Za pośrednictwem Strony) Usługi / Szkolenia itp.;

-- Polecenia zakupu Towaru lub Usługi (które można w sposób bezsporny potwierdzić);

-- Innych czynności, które zostaną wpisane do Regulaminu Programu Lojalnościowego;

7. Wszelkie Konkursy i Promocje mogą by organizowane z powodu różnych okazji. Warunki uczestnictwa każdorazowo zostaną opisane na stronach Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile Regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej. Promocje (Zakupy wykonane na promocyjnych warunkach) są wyłączone z Programu Lojalnościowego.

8. Platforma Sklepu Internetowego ma na celu umożliwić w prosty sposób wszystkim zainteresowanym zapoznać się z ofertą Towarową lub Usługową proponowaną przez Gear4Gov.pl lub podmioty współpracujące. Dodatkowo docelowo ma służyć też wymianie opinii i komunikacji pomiędzy Klientami Sklepu. Dlatego w przypadku naruszenia przez jakiegokolwiek Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania działań prowadzących do naruszenia Regulaminu lub norm obyczajowych dokona rozwiązania umowy o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 5. [PROCEDURA / PROCES ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY]

1. Wszelkie umieszczone na stronie Sklepu informacje o Towarze lub Usłudze (w szczególności dane / parametry techniczne, opisy, ceny, zdjęcia) stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe (o ile opis towaru nie informuje o fakcje sprzedaży towaru używanego typu np. Demobil), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Ponadto Usługi proponowane na stronie Sklepu dotyczą konkretnego przykładu i parametrów, które były brane przy wycenie danej Usługi. Wszelkie dane są podane a kalkulacje cenowe są ustalane indywidualnie dla każdego przypadku innego niż podany na stronie.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej / adresu e-mail, który będzie służył do komunikacji Klient > Sprzedawca > Klient. Składanie Zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest możliwe przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. W przypadku instytucji istnieje możliwość przesłania oryginału zamówienia (podbitego i podpisanego przez upoważnione do składania zamówień osoby) za pomocą tradycyjnej poczty.

5. Formy składania Zamówień:

-- Bez Rejestracji za pomocą Formularza Zamówienia przesłanego wiadomością mailową;

-- Bez Rejestracji za pomocą Formularza Zamówienia przesłanego pocztą tradycyjną;

-- Poprzez Konto Klienta wykorzystując wcześniej wprowadzone dane oraz infrastrukturę Sklepu Internetowego;

6. Złożenie Zamówienia jest rozpatrywane do dalszego procesu Sprzedaży (prawidłowej kalkulacji, wyceny) jedynie w przypadku podania niezbędnych danych. Jeżeli będzie brakowało wrażliwych danych to Sprzedawca poprosi Klienta o uzupełnienie ich w celu umożliwienia dokonania właściwej kalkulacji cenowej oraz podania realnej daty wykonania Usługi / dostarczenia Towaru.:

-- Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie (osoba kontaktowa);

-- mailowy oraz numer telefonu do kontaktu ze Sprzedawcą / Kurierem;

-- miejsce zamieszkania / dostarczenia Towaru / wykonania Usługi;

-- rodzaj, typ, ilość Towaru / Usługi;

-- forma dostawy;

-- forma płatności;

-- poszczególne ceny / wszelkie koszty oraz wartość całkowita Zamówienia wraz z podatkiem VAT;

7. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:

-- wypełnić wszelkie wymagane pola w Formularzu Zamówienia;

-- postępować zgodnie z z treścią wyświetlanych komunikatów oraz informacji na stornie;

8. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany przez Klienta poprzez dodawanie ich do koszyka:

-- podając wymagane dane celem prawidłowej identyfikacji produktu oraz kalkulacji ceny;

-- podając zmienne bez których nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie dostawy Towaru / Usługi (dane nieumieszczone / nieuwzględnione na stronie Sklepu) w polu UWAGI;

-- akceptację Regulaminu;

-- wybór formy transportu i akceptację kosztów;

-- akceptację proponowanego terminu dostawy Towaru / wykonania Usługi;

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży.

10. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Po sprawdzeniu wszystkich istotnych danych w złożonym Zamówieniu Sprzedawca:

-- potwierdza te dane i tym samym złożenie przez Klienta prawidłowego Zamówienia. Stanowi to jednocześnie oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 9 tego Regulaminu i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

-- lub jeżeli zachodzi taka potrzeba nanosi poprawki, które wpływają na wartość lub czas realizacji (inne wrażliwe parametry dotyczące). Następnie przesyła taką wiadomość do Klienta, który po jej otrzymaniu jeżeli akceptuje nowe warunki przesyła swoją akceptację do Sprzedawcy. Dalsze kroki są takie same już jak w podpunkcie wyżej czyli dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12. Sprzedawca przykłada jak największą uwagę aby podane na stronie Sklepu Internetowego dane, opisy, ceny, terminy i inne wrażliwe dane były jak najbardziej aktualne i odpowiadały danemu Towarowi lub Usłudze. Jednak biorąc pod uwagę celowe działanie osób trzecich, awarię systemów teleinformatycznych i inne niezależne czynniki nie jest wstanie w 100% zagwarantować na dany moment działania Sklepu Internetowego bez błędów. Dlatego też wszelkie zauważone niezgodności będą usuwane na bieżąco aby ograniczyć ewentualność złożenia przez Klienta złego zamówienia.

13. Każdorazowo Klient otrzymuje informację zwrotną w postaci potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w formie wiadomości elektronicznej na podany przez niego adres mailowy wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem wymienionych w Regulaminie form (pkt. 5) przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

-- dokładny opis przedmiotu zamówienia (Towar, Usługa);

-- jednostkowej ceny towaru, łącznej ceny zamówionych Towarów lub Usług wraz z podatkami;

-- kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych o ile występują;

-- sposobu kontaktu ze Sprzedawcą; wybranej formy i terminu płatności;

-- wybranego sposobu dostawy;

-- zakładanego terminu dostawy;

-- danych kontaktowych Klienta;

-- danych do faktury VAT;

-- Regulaminu;

-- pouczenia o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem;

14. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą odesłania przez Klienta odpowiedzi / akceptacji potwierdzenia ze strony Sprzedawcy złożonego prawidłowego Zamówienia (pkt. 10 i 11). Tym samym Klient akceptuje teść przesłanego Zamówienia, wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje Regulamin i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

15. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży ze strony Sprzedawcy jest przesłanie drogą elektroniczną lub inną ustaloną z Klientem dokumentu sprzedaży, który jest zgodny z regulaminem i napisany w języku polskim.

§ 6. [DOSTAWA]

1. Dostawa zamówionego towaru jest realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia (adres podany w Formularzu Zamówienia).

2. Dostępne formy dostawy towaru: Firma Kurierska; Poczta; Paczkomaty; Odbiór osobisty;

3. Koszty dostawy są podawana podczas procesu składania zamówienia.

4. Termin dostawy jest uzależniony od dostępności danego towaru. Z uwagi na brak własnej gospodarki magazynowej Sprzedawca korzysta z magazynu centralnego lub magazynów dostawców. W późniejszym okresie po uruchomieniu punku sprzedaży stacjonarnego i magazynu podręcznego towary tzw. Dostępne od Ręki będą stosownie oznaczone. Po potwierdzeniu dostępności i określeniu realnego czasu dostawy taka potwierdzona informacja jest przekazywana do klienta. Towary rotujące o ile ich stan magazynowy pozwala mogą być już dostarczone do klienta do 48h od momentu potwierdzenia wpłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku Towarów lub Usług sprowadzanych indywidualnie pod konkretnego Klienta czas dostawy jest również indywidualnie definiowany z uwzględnieniem fizycznej i realnej możliwości nabycia / wykonania Towaru czy też Usługi.

5. Termin dostawy jest liczony według dni roboczych zgodnie z pkt. 2 ppkt. 14.

6. Do dostawy jest dołączony dokument sprzedaży (Faktura VAT lub paragon) o ile klient sobie nie zażyczy inaczej (adres dostawy towaru inny niż adres dostawy oryginału dokumentu sprzedaży). 7. Sprzedawca dopełni wszelkich czynności aby jak najszybciej dokonać wysyłki towaru. Każde zamówienie jest realizowane według kolejności niepłynięcia od Sprzedawcy. 8. Towar do dostawy jest zawsze starannie i szczelnie oznakowany aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom w trakcie transportu.

§ 7. [METODY PŁATNOŚCI i CENY ZA TOWAR / USŁUGI]

1. Ceny Towarów i Usług są podawane w polskich złotych [PLN, zł] i zawierają już wszelkie podatki (VAT, Cło itp. składniki). W przypadku zmian kursów walut Sprzedawca może dokonać zmiany cen aby urealnić cenę Sprzedaży względem ceny Zakupu.

2. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:

-- Przelew Bankowy / Przedpłata na rachunek wskazany przez Sprzedawcę. Realizacja zamówienia nastąpi w momencie zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy. Wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu w/w środków i skompletowaniu Towaru do wysyłki.

-- Przelew Bankowy / Z odroczonym terminem płatności 14 dni na rachunek wskazany przez Sprzedawcę. Ta forma jest zarezerwowana wyłącznie dla instytucji. Realizacja zamówienia nastąpi w momencie przesłania ważnego zamówienia pkt. 5 ppk.4. Wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu Towaru do wysyłki. W przypadku opóźnień w płatnościach dana instytucja będzie mogła dokonać zakupu Towaru tylko za pomocą Przedpłaty lub Za Pobraniem.

-- Gotówką / Za Pobraniem. Realizacja zamówienia nastąpi w momencie przesłania ważnego zamówienia. Wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu Towaru do wysyłki.

-- Gotówką / Odbiór Osobisty. Realizacja zamówienia nastąpi w momencie przesłania ważnego zamówienia. Wydanie Towaru nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu Towaru do wydania. O możliwości dokonania odbioru zamówionego Towaru (miejsce i czas) Klient zostanie poinformowany stosownym mailem wysłanym przez Sprzedającego. Taka forma dostarczenia Towaru będzie dostępna dopiero po uruchomieniu Stacjonarnego Punktu Sprzedaży.

3. Sprzedawca na stronach internetowych informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówienie. Standardowym terminem jest pięć (5) Dni Roboczych. W przypadku braku płatności po tym terminie i braku reakcji Klienta na wezwania do uregulowania płatności Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy.

4. Towary sprowadzane na indywidualne zamówienie lub produkowane według indywidualnych preferencji są produkowane / sprowadzane dopiero po zaksięgowaniu wpływu środków za w/w Towar.

§ 8. [UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

1. Kiedy dochodzi do zawarcia tzw. umowy na odległość, a kiedy poza lokalem przedsiębiorcy?

-- Regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827).

-- Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym).

-- Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to natomiast umowa z konsumentem zawarta: przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy (np. w domu konsumenta, na prezentacji organizowanej w hotelu);

-- w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej; w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron (np. zaproszenie konsumenta z ulicy na pokaz w lokalu przedsiębiorcy);

-- podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

2. Lokalem przedsiębiorstwem jest:

-- miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe;

-- miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

-- Co istotne, klientem musi być konsument, a usługodawcą lub sprzedającym – profesjonalista (przedsiębiorca).

3. W jakim terminie konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość? Konsument, który zawarł umowę na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-- dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (np. 2 lutego konsument zamówił w e-sklepie laptopa, którego otrzymał 6 lutego; termin na odstąpienie upływa zatem 20 lutego);

-- dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (np. 7 maja konsument zamówił w sklepie internetowym robota kuchennego i czajnik elektryczny; pierwszy przedmiot otrzymał 11 maja, a drugi został dostarczony przez kuriera 15 maja; ostatnim dniem na odstąpienie od umowy jest zatem 29 maja);

-- dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy (np. konsument zamówił roczną prenumeratę drukowanej wersji magazynu; pierwszy egzemplarz otrzymał 17 lipca; termin na odstąpienie od umowy upływa wobec tego 31 lipca);

-- dla pozostałych umów (np. zlecenia) – od dnia zawarcia umowy (np. 9 września konsument zarejestrował się na portalu i zawarł umowę na uzyskiwanie dostępu i pobieranie filmów; termin na odstąpienie od umowy upływa więc 23 września).

5. Dodatkowo warto pamiętać jeszcze o dwóch zasadach dotyczących obliczania terminu.

-- Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Oznacza to, że w przypadku zakupu rzeczy, termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została wydana/dostarczona;

-- w przypadku zaś umowy o świadczenie usług – od dnia następującego po dniu, w którym doszło do zawarcia umowy. Ponadto jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego. Przykład: Konsument kupił przez internet buty, które odebrał z poczty 12 września 2015 r. Czternasty dzień terminu na odstąpienie od umowy przypada na sobotę, zatem termin ten przesuwa się na następny dzień roboczy; wobec tego ostatnim dniem na odstąpienie jest poniedziałek 28 września  2015 r. – poniedziałek.

-- Co ważne, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu powyższego terminu. Jeżeli jednak konsument został poinformowany o tym przed upływem tego terminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi tej informacji.

6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Czy mogę odstąpić od umowy w 14-dniowym terminie, jeżeli jestem przedsiębiorcą, a zakup miał związek z prowadzoną przeze mnie działalnością?

-- Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami. Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i – co do zasady – bez konsekwencji finansowych dotyczy bowiem tylko transakcji, w których kupującym towar lub usługę jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupów od przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą więc skorzystać z tego ustawowego uprawnienia. Sprzedawca towarów lub usług może oczywiście dobrowolnie zaproponować kupującym przedsiębiorcom możliwość zwrotu produktu, ale to kwestia umowy pomiędzy stronami, a nie ustawowego obowiązku.

8. Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?

-- Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może je złożyć na formularzu albo w innej, najlepiej pisemnej formie i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; może też złożyć je osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają odstąpienie od umowy za pomocą swojej strony internetowej. W takim przypadku muszą potwierdzić otrzymanie oświadczenia,  np. wysyłając e-mail do konsumenta.

-- W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

-- Zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w tej sytuacji obowiązek rozliczenia się.

-- Przedsiębiorca musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powinien dokonać tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

-- Należy przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania (nie dotyczy to sytuacji, a której sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta).

-- Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić nie tylko wartość oddawanego towaru, lecz także koszt związany z najtańszym spośród zawartych w ofercie sprzedawcy sposobów jego dostarczenia. Oznacza to, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zatem jeżeli były do wyboru takie opcje dostawy towaru jak: odbiór osobisty 0 zł, list polecony 10 zł, kurier 20 zł, to sprzedawca zwraca konsumentowi koszt w wysokości 10 zł (najtańszy z zaproponowanych opcji). Nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostarczenia rzeczy.

-- Konsument natomiast ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

-- Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o tej konieczności.

-- Należy pamiętać przy tym, że jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas prezentacji w hotelu) a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

-- Co ważne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Oznacza to, że sprawdzenie właściwości produktu może odbywać się tak jak w sklepie stacjonarnym (czyli np. można przymierzyć bluzkę, ale nie można założyć jej do pracy). Jeżeli konsument zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami. Nie będzie mógł jednak tego uczynić, jeżeli nie poinformuje konsumenta o możliwości i terminie odstąpienia od umowy oraz istnieniu formularza, za pomocą którego można tego dokonać.

9. Kiedy nie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość? Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

-- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. instalacja internetu przewodowego w domu konsumenta);

-- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. zakup złota na giełdzie);

-- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. sukienka szyta na zamówienie);

-- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. zakup mleka w sklepie internetowym);

-- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych);

-- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo wlane do samochodu);

-- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli (np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku);

-- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

-- jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy (np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa);

-- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD);

-- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

-- o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na mecz);

-- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek).

10. Czy mogę odstąpić w ustawowym terminie 14 dni od umowy kupna towaru z licytacji na portalu aukcyjnym (np. Allegro)?

-- Ustawa o prawach konsumenta nie przewiduje w tym zakresie wyłączenia, dlatego w sytuacji, kiedy sprzedawcą będzie przedsiębiorca (a nie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), a nabywcą konsument, temu ostatniemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

§ 9. [REKLAMACJA TOWARU / RĘKOJMIA]

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Gear4Gov.pl Tomasz Pawełko, ul. Sarbinowska 7/9, 54-320 Wrocław, [email protected]

3. Aby Sprzedawca mógł rozpatrzyć reklamację Klient powinien przesłać lub dostarczyć kompletny i czysty Towar (na adres podany powyżej w pkt.2 ) wraz z dowodem zakupu.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni.

5. Jeżeli przesłany reklamowany Towar posiada braki lub jest niekompletny Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia Reklamacji w niezbędnym terminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Klienta.

6. Klient przesyła Towar na własny koszt. Po uwzględnieniu Reklamacji i usunięciu Wady Sprzedawca odsyła na swój koszt Towar do Klienta.

§ 10. [REKLAMACJA TOWARU / W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy Reklamację w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamację należy zgłaszać pisemnie na adres: Gear4Gov.pl Tomasz Pawełko, ul. Sarbinowska 7/9, 54-320 Wrocław lub drogą mailową na adres: [email protected] lub za pomocą dostępnego na Koncie Klienta Formularza Kontaktowego.

2. W Reklamacji powinny znaleźć się niezbędne dane: Imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni. 4. W przypadku braków w Reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym terminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Klienta.

§ 11. [REKLAMACJA TOWARU / GWARANCJA]

1. Towary mogą posiadać Gwarancję: Producenta, Sprzedawcy, Importera.

2. Towary objęte Gwarancją posiadają informację dotyczącą jej istnienia i treść oraz czasu na jaki zostaje udzielona przy opisie danego Towaru lub odpowiedniej zakładce Sklepu Internetowego.

3. Wszelkie naprawy reklamacyjne wykonujemy bezpośrednio u Producenta lub Importera. Zgodnie z ninejszym Regulaminem rozpatrujemy każdą reklamację jak najszybciej jest to możliwe ale nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia kompletnego Towaru wraz potwerdzeniem / dowodem zakupu oraz opisem występującej wady. O czasie oraz dalszych krokach Reklamacji Klient jest informowany niezwłocznie jak sprzedawca otrzyma niezbędne informacje i potwierdzenie od Gwaranta. Sprzedawca będzie starał się maksymalnie skrócić czas zwrou naprawionego produktu do Klienta, jednak głównym czynnikiem determinującym szybkość reakcji jest fizyczna możliwość dokonania naprawy u Gwaranta.

§ 12. [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1. Wszelkie podane Dane Osobowe podane przez Klientów Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 13. [POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ]

1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-- Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

-- Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

-- Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

-- Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

-- Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]

-- może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 14. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

§ 9.

[REKLAMACJA TOWARU Z TYTUŁU RĘKOJMI]

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Gear4Gov.pl Tomasz Pawełko, ul. Sarbinowska 7/9, 54-320 Wrocław, [email protected]

  3. Aby Sprzedawca mógł rozpatrzyć reklamację Klient powinien przesłać lub dostarczyć Towar (na adres podany powyżej w pkt.2 ) wraz z dowodem zakupu.

  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni.

  5. Jeżeli przesłany reklamowany Towar posiada braki lub jest niekompletny Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia Reklamacji w niezbędnym terminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Klienta.

  6. Klient przesyła Towar na własny koszt. Po uwzględnieniu Reklamacji i usunięciu Wady Sprzedawca odsyła na swój koszt Towar do Klienta.

 

OWRjYjY4O