W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

»
GWARANCJA - WISPORT

Zgodnie z zapisem Regulaminu Sklepu Internetowego Gear4Gov.pl

"§ 11. [GWARANCJA]

1. Towary mogą posiadać Gwarancję: Producenta, Sprzedawcy, Importera.

2. Towary objęte Gwarancją posiadają informację dotyczącą jej istnienia i treść oraz czasu na jaki zostaje udzielona przy opisie danego Towaru lub odpowiedniej zakładce Sklepu Internetowego"

GWARANCJA PRDUCENTA - PRODUKTY FIRMY WISPORT:

Gwarancja

  • Na wszystkie plecaki wykonane z CORDURY udzielana jest 5-letnia gwarancja.
  • Na pozostałe wyroby udzielana jest roczna gwarancja.
  • Wszystkie wyroby WISPORTU objęte są dożywotnim serwisem pogwarancyjnym.
  • Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji jest podbita karta gwarancyjna lub dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

WARUNKI GWARANCJI

1. Karta gwarancyjna musi być wypełniona i potwierdzona pieczątką sprzedawcy.

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę na produkt wolny od wad, jeżeli została stwierdzona wada z winy producenta. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje producent po dokonaniu oględzin.

3. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:

- Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, wielokrotnego prania, działania promieni UV oraz uszkodzeń powstałych w transporcie.

- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub konserwacji.

4. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej produkt należy dostarczyć do sklepu lub producenta na własny koszt. Po wykonanej naprawie, produkt zostanie odesłany na koszt producenta.

5. Produkt dostarczony do naprawy powinien być starannie wyczyszczony. Serwisant może odmówić przyjęcia brudnego, zanieczyszczonego produktu.

6. Naprawa lub wymiana powinna być wykonana w terminie do 14 dni roboczych, a w wyjątkowych przypadkach w terminie do 21 dni roboczych.

7. Zakończenie reklamacji może nastąpić za zgodą kupującego przez obniżenie ceny. Obniżenie ceny spowoduje wygaśnięcie gwarancji.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu.

Producent zapewnia odpłatny, dożywotni serwis pogwarancyjny.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.02.141.1176).

OKRES GWARANCJI

Plecaki z CORDURY – 5 lat, Plecaki pozostałe – 2 lata, Inne produkty – 1 rok

 

MmQ3ZTY0Z